Hopp til tema som starter med bokstav:
A B E F G H I N P R S T U V

A

Avfall

Restavfall, blå og grønne poser kastes i borettslagets søppelkasser.
Se Søppel og skrot for mer informasjon.

B

Bakgård

I bakgården finner du flere sittegrupper. Det er også montert en grill som beboere kan benytte.

Bakgården er frodig beplantet og du vil finne felles plantekasser der beboere kan dyrke gulerøtter, rødbeter, sukkererter, urter og andre matplanter. Alle er velkomne til å høste inn etter behov.

Du vil også finne et tørkestativ du kan henge vått tøy.
Tøy som henges opp skal tas ned med en gang det er tørt.

Sykkelparkering skal skje på veggen i portrommet eller i stativene i sykkelskuret i bakgården. Det er ikke tillatt å parkere sykler andre steder i bakgården eller i oppgangene. Dette gjelder også barnesykler. Barnesykler kan i tillegg til nevnte steder, parkeres i den lille boden i bakgården utenfor oppgang E.

Boenheter

Borettslaget har pr. 1.1.2018 64 boenheter.

Brannvern

Alle leiligheter fikk 1990/1991 utlevert røykvarslere og brannslukningsapparat. Det ble delt ut nye røykvarslere 2002/2003 samt utskifting av brannslukningsapparat der dette var nødvendig.

Vinteren 2009 ble det installert seriekoblede røykvarslere og brannslukningsapparat i kjeller, loft og trappeganger. Skulle en røykvarsler løse ut, vil denne pipe som en vanlig røykvarsler. De andre varslerene vil pipe med langt pip – 3 korte pip – langt pip som repeteres. Falsk alarm kan stoppes ved å trykke kort på knappen på varsleren som har løst ut, da vil alle varslere slutt å pipe.

E

Elektriker

Kampen Installasjon AS
Tlf: 22 19 75 93
E-post:  post@kampeninstallasjon.no
Hjemmeside: www.kampeninstallasjon.no


E
lektriske anlegg

  • Strømmålerne for leilighetene i oppgangene A, B og C (venstre og midtre) er i gang i kjeller mot vaskerommet.
  • Strømmålerne for leilighetene i oppgangene C (høyre), D, og E (venstre og midtre) er i gang i kjeller i oppgang D.
  • Strømmålerne for leilighetene i oppgangene E (høyre), F, og G er i gang i kjeller i oppgang F.Nøkler til strømmålerskap fås hos en ordinær låsesmed. Det er en OLH-nøkkel.

F

Facebook

Borettslaget en egen gruppe på Facebook: Kampen Terrasse Borettslag.
Styret oppfordrer alle beboere til å melde seg inn i gruppa, da mye informasjon til og mellom beboere postes der.

Forretningsfører

Borettslagets forretningsfører er OBOS Eiendomsforvaltning.
OBOS kundesenter: Tlf.:02333. Åpent 08:00 – 17:00 (man. – fred).

Forsikring

Borettslagets forsikring dekker bygningene og fellesareal. Forsikring dekker også veggfast utstyr, bygningmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligeten skal andelseier prøve å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken stil skade. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på teleon 02333, eller e-post forsikring@obos.no.

G

Generalforsamling

Avholdes vanligvis i mai, men senest innen utgangen av juni. Generalforsamlingen avholdes som regel på Kampen Bydelshus.

Grilling

Det oppfordres til å benytte den fastmonterte grillen i bakgården. Veldig fint om den rengjøres etter hver bruk (asken feies ned under grillristen (ned i sylinderen). Bruk av kullgrill på balkongene er ikke lov.

H

Husdyr

Ønsker man å holde husdyr skal dette gis beskjed om til styret i forbindelse med innflytting. Ønsker man å anskaffe seg husdyr skal dette underrettes styret i forkant.
Det er flere beboere med katt og hund i borettslaget.

I

Internett

Alle beboere har internett-tilgang via fiber fra Lynet Internett. Abonnement med hastighet på 100/100 megabit er inkludert i fellesutgiftene, men det kan oppgraderes for egen regning. For tiden er prisene for oppgradert hastighet kr.99 pr. mnd. for oppgradering til 500/500 Mb  og  kr.199 pr. mnd. for 1Gb.

Beboere må selv besørge trådløs ruter om de ønsker dette. Internett-tilgang gis via en nettverkskontakt i veggen. Modem er ikke nødvendig siden nettet er fiberbasert. Se http://www.lynet.no for ytterligere informasjon og kundeservice.

N

Nøkler

Trenger du hjelp med eller lås til egen dør, kan du ta kontakt med:
Oslo Lås og Nøkkelfix AS
Tlf: 22 68 15 88
E-post: post@oslolaas.no
Hjemmeside: https://oslolaas.no/

Nøkler til inngangs- og oppgangsdørene kan kjøpes for kr. 675,- av styret.
Ta kontakt med Alf-Terje.
Det kan ta inntil 3 uker fra du bestiller til du mottar ny nøkkel. Nøkkelen betales kontant eller direkte inn på konto: 9820.17.54720, bruk KID 8850000029835 og merk betalingen med: ”nøkkel”.

  • Oppgang A og B: K2
  • Oppgang C: K3
  • Oppgang D: K4
  • Oppgang E: K5
  • Oppgang F og G: K6

P

Pusse opp

Hvis du ønsker å pusse opp i leiligheten står du selvfølgelig fritt til det.
Skal du slå ned eller flytte en vegg, må du kontakte og rådføre deg med et menneske med byggfaglig kompetanse – dette kan være en arkitekt, byggmester, muremester eller en byggingeniør(RIB).
Disse vil kunne gjøre en fagmessig vurdering av om veggene er lettvegger, bærende eller støttebærende til konstruksjonen til gården.
Hvis veggen er bærende, støttebærende eller bryter med en branncelle må det søkes Plan-, og bygningsetaten før endringer gjøres. Søknaden må sendes av ansvarlig søker (ikke fra deg selv.)

Peis

Høsten 2015 ble pipene rehabilitert. I den forbindelse valgte vi å stenga av noen av pipene. En konsekvens av dette er at andelseier må søke styret hvis han/hun ønsker å  installere eller flytte ildsted. Søknaden må godkjennes FØR arbeid påbegynnes.

Postkasseskilt

Den enkelte beboer er pliktig å bestille og bekoste skilt fra:
R. Bergersen Sikkerhet & Design AS, avd. Trondheimsveien 47, 0560 Oslo.
Send en e-post til: fredrik.lund@designskilt.no og oppgi navnet ditt slik du vil at det skal fremstå på postkassen din. Si at de skal bruke malen til Kampen Terrasse borettslag.

R

Rørlegger

Rørleggersentralen AS
Tlf: 23 03 54 00
E-post: post@rorleggersentralen.no
Hjemmeside:
https://www.rørlegger-sentralen.no/

S

Sammenslåing av leiligheter

Kjøper en andelseier en ekstra andel og ønsker å slå sammen disse til en leilighet, skal dette søkes om til styret. Sammenslåing av leiligheter skal ikke påvirke fellesutgiftene for øvrige andeler. Kostnadene ved sammenslåing dekkes av andelseier.

Skilt til ringeklokken

Skilt til ringeklokkene med riktig navn bestilles via Alf-Terje i styret.

Stoppekran (i leiligheten)

Alle leiligheter har en egen stoppekran for vanntilførsel. Denne befinner seg bak en luke i himlingen i taket  på badet ditt.

Strømmålerskap

Nøkler til strømmålerskap fås hos en ordinær låsesmed. Det er en OLH-nøkkel. Det finnes også en nøkkel som skal henge inne på fellesvaskeriet over vasken. Denne nøkkelen skal ALLTID henges tilbake ved utlån.

Søppel og skrot

Restavfall, blå og grønne poser kastes i borettslagets søppelkasser.
Hageavfall og alt annet kan leveres på Kampen nærmiljøstasjon.

Åpningstidene på nærmiljøstasjonen er:

·  Mandag: 08:00 – 15:00
·  Tirsdag: 08:00 – 15:00
·  Onsdag: 08:00 – 15:00
·  Torsdag: 08:00 – 19:00
·  Fredag: 08:00 – 15:00
·  Lørdag: Stengt
·  Søndag: Stengt

Noe variasjon i  åpningstidene kan forekomme, så sjekk gjerne hjemmesiden i forkant av et besøk

Det er IKKE tillatt å lage eiendeler i fellesarealer på loft eller kjeller. Det må til enhver tid være god fremkommelighet foran alle dører/utganger.

Styret

Styret har en styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styreleder velges for ett år, mens de resterende velges for to år. Det velges to styremedlemmer, og ett varamedlem hvert år.

Skulle det være noe du er misfornøyd med eller du har forslag til forbedringer, kan du sende en e-post til styret ved styreleder. E-postadressen finnes her på nettsidene, og på oppslag i hver oppgang. Du kan også legge en skriftlig beskjed i postkassen til styreleder eller et annet styremedlem.

T

Trappevask

Generalforsamlingen 2004 har vedtatt å kjøpe trappevask. Trappevask skal skje ukentlig. Mer omfattende vask av rekkverk og vinduer skjer kvartalsvis og vegger vaskes årlig.

Tørking av tøy

På hvert loft er det felles tørkerom for tørking av klær for beboerne. Klærne skal tas ned med en gang de er tørre. I sommermånedene er det også mulig å tørke klær ute i bakgården på klesstativet som er montert utenfor oppgang C.

U

Utleie av egen leilighet

Ønsker du å leie ut din andel fordi du selv ikke kan bo der, må du søke styret om dette.  Gjerne ved å skrive en e-post. Styret kan innvilge dette for inntil 3 år. Etter 3 år må du flytte tilbake eller selge leiligheten.
Kortvarig utlån eller korttidsutleie via f.eks. AirBNB trenger man ikke å søke styret om. Betingelsen er at dette ikke skjer i profesjonelt omfang, i praksis må inntekten per år være under den skattefrie grensen som p.t. er kr.20.000.

V

Vaktmester

Borettslaget kjøper vaktmestertjenester gjennom firmaet Gamle Oslo Servicesentral. Hjemmesiden til firmaet er: www.gos.no.
Ønsker man å komme i kontakt med vaktmester finnes kontaktinformasjon på oppslag i oppgangene, men man kan også kontakte styreleder som videreformidler beskjed.

Vaskeri
Borettslaget har et fellesvaskeri med tre vaskemaskiner og en tørketrommel i kjeller med inngang fra oppgangene A og B, og fra gårdsrom. Styret ber om at man sørger for at vaskeriet er ryddig, fremkommelig og rent etter hver bruk. Tørk av såperester på maskinene og sjekk at det ikke ligger igjen såperester til nestemann i såpekamrene på maskinene. I tillegg må tørketrommelen renses for lo etter hver bruk (nederste panel åpnes). Låner du en vaskebalje er det fint om den settes tilbake etter bruk. Hver vask koster 10,- og tørketrommel koster 1,- for fire minutter.
Det henges opp vaskelister for inneværende måned samt påfølgende måned. utenfor vaskeriet. På denne setter man seg opp for vasketider. Ved problemer med maskinene, kontakt vaskeriansvarlig i styret: Matti Lucie Arentz.

Ventilasjon

Vi har naturlig ventilasjon i borettslaget. Det betyr at hvis dette skal fungere optimalt må ventilene som originalt er satt inn stå åpne. Det er ikke lov til å montere elektrisk eller mekanisk vifte på kjøkkenet.
Alle enheter har 2-4 ventiler i leiligheten, vanligvis er disse i gangen, på kjøkkenet og/eller på stue.

Verksted

I foajeen ved inngangen fra Nittedalsgata finnes det et verksted som alle beboere kan bruke. Det finnes arbeidsbenker, men verktøy må man besørge selv.
Mer informasjon og retningslinjer for bruk av verkstedet finnes her på nettsidene: Verkstedet