Borettslaget er så heldig å ha et eget rom i kjelleren inn fra vestibylen som brukes som verksted. Dette kan alle beboere i borettslaget bruke til snekring, maling, smøring av ski, mekking av sykkel etc.

På verkstedet finnes:

 • Solide arbeidsbenker
 • Sløydbenk
 • Smørebenk og smørejern for ski
 • Skrustikke (2 stk.)
 • Oppheng i tak for sykkel
 • Sykkelpumpe
 • Støvsuger, feiebrett, feiekost og søppelsekk
 • Brannslukker

Før du tar verkstedet i bruk ber vi deg om å sette deg inn i retningslinjene for bruk av verkstedet. Alle brukere av verkstedet er ansvarlig for:

 • å holde det rent og ryddig – for egen og andres trivsel, og slik at det ikke oppstår fare for brann.
 • å tenke sikkerhet i forbindelse med slipestøv og bruk av brennbare væsker.
 • å sørge for utlufting etter arbeid med kjemikalier som lut, maling, lakk osv.
 • at slipestøv og sagflis fjernes (feie og støvsuge) ved arbeidsdagens slutt.
 • å merke gjenstander som vedlikeholdes/males/fikses. Dette gjelder også verktøy, spesielt verktøy som tar mye benkeplass som f.eks. sirkelsag.
  Merking skal være som følger:

  • Navn
  • Oppgang
  • Mobilnummer
  • Dato arbeidet ble påbegynt

De fleste arbeider på verkstedet bør kunne ferdigstilles i løpet av 3-5 dager.

Verkstedet er i utgangspunktet åpent hele døgnet, men støyende arbeid må ikke skje etter kl. 22.00.

Hensatt materiell, gjenstander og verktøy fjernes for eiers risiko.

Fra styret sin side følges verkstedet opp av Alf Terje Andresen.