Postadresse

Kampen Terrasse Borettslag
c/o Alec Andreassen
Sons gate 3B
0654 Oslo

E-post

Styret har e-post: kampenterrasse@styrerommet.no

Fakturaadresse

Kampen Terrasse Borettslag
v/ OBOS
Postboks 6666, St. Olavs Plass
0129 Oslo

Styret

Styreleder

Alec Andreassen
Tlf.: 916 38 776

Styremedlemmer

Alf Terje Andresen
Tlf: 986 84 984

Stine Søberg Michelsen
Tlf: 924 00 616

Matti Lucie Arentz
Tlf: 922 12 209

Hilde Taklo Knutzen

Varamedlemmer

Hildegunn Hernes
Joar Rasmussen